Stefans blogg

Stefans blogg

Att sätta nya perspektiv på samhällsdebatten

Högerns politik bygger på dogmer och de blundar för all evidensbaserad forskning som numera finns för hur ett samhälle bör fungera. Nu när vi till exempel vet att det är bäst för ett samhälle med låga inkomstskillnader så låt oss då skapa ett sådant samhälle. Och som den ingenjör jag är så brinner jag ju för att vi ska skapa nyttigheter istället för att mäta allt i pengar.
Bloggen vill utifrån evidensbaserad forskning och respekt för demokratiska värden sätta nya perspektiv på samhällsdebatten men också hjälpa till att avslöja all den systematiska vilseledning som högern idag tyvärr ägnar sig åt.
Samt påverka vänstern att börja ta den ideologiska kampen för ett mer empatiskt och demokratiskt samhälle.
Mina favoriter bland politiker är Winston Churchill, Gunnar Sträng och Olof Palme.

Jag har ett kristet hopp. Inte för att det ser ut på samma självsäkra sätt som i min ungdom. Har man blivit lite äldre och hunnit bli något luttrad av livet så är inte så mycket självklart längre. Men en del saker lever kvar, som det här med att vi ska bry oss om våra medmänniskor och tala sanning, alltså såsom fakta dikterar.

Vill du kunna kommentera hör av dig på email så kontaktar jag dig.

Trängselavgifter, en liten idé. Del 1

Politik - idéerPosted by Stefan Sigfried Wed, April 04, 2012 18:47:43

Allt är inte stora saker. Med ”stora” saker menar jag sådant som kampen mot högerns vilseledning, tankar om att vi måste jämna ut inkomstskillnaderna för att få ett fungerande samhälle och liknande saker. Eller, för att ta de riktigt stora frågorna som världssvälten, hotande krig mot Iran och så vidare.

Nej det finns ju sådant som mer påverkar vår nära vardag så i några blogginlägg tänkte jag ta upp lite små idéer vars värde kanske kan diskuteras och som nog mest är att till för att provocera lite och få till en annan debatt i media. Men som sagt, även små idéer kan:

1) Ges ett klart socialdemokratiskt stuk. Alltså visa på vad socialdemokrati i sin innersta kärna står för.

2) De kan vara bra – tycker jag i alla fall :-) Och kanske då väljare också tycker de är bra så vi får några fler röster. Men tyck gärna till. Allt kan göras bättre.

3) Och som sagt, de är nya idéer, ja jag har i alla fall inte sett dom någon annanstans – och de är provokativa och kan därför göra att vi syns i media. Ni vet, det är ju så högern lyckats ta makten: Genom att synas och låta bra i media men utan att - efter valet - föra en sakpolitik som folket vill ha. Så om vi kunde märkas lite mer i media har det ett egenvärde.

Här kommer lite första resonemang kring våra transportsystem.

Trängselavgiften

Har ni tänkt på att systemet med trängselavgifter inte tillför någon ny transportkapacitet? Inte heller några nya alternativ till resandet. Trängselavgifterna med sin utvecklingskostnad, sina kameror och sitt underhåll och administration kostar alltså utan att en enda sittplats för transporter skapas. Detta rimmar dåligt med min småländska sparsamhet!

Trängselavgifterna är ett system som bara stryper vårt transportsystem genom att skapa gräddfiler för de som har råd att betala. Detta är knappast en lösning i god socialdemokratisk anda. Eller hur?

Om vi nu ska hålla på med sådana döda idéer så borde vi alltså se till att trängselavgiften får ett socialdemokratiskt stuk. Detta kan ske genom att göra avgiften progressiv. Avgiften skulle kunna öka med inkomsten. Men allra bäst vore om den ökade med inkomsten i ett hushåll så att inte alla bilar – om man har fler – skrivs på den i hushållet som har lägst inkomst. Och vill vi också sätta ett miljöstuk på avgiften – och det vill vi väl! – så kan vi ju även göra avgiften högre desto fler och större bilar ett hushåll har.

Tanken att strypa ett system istället för att lösa problematiken torde få våra föregångare inom socialdemokratin att snurra i graven. Till att börja med, varför inte gå till roten av problemet och satsa stort på att folk ska kunna bo nära sina arbeten så att transportbehovet inte ökar? Och om vi återknöt till klassisk socialdemokrati från den tiden då (S) ville bygga Sverige så skulle vi ju istället se till att vi byggde en så pass bra kollektivtrafik att folk valde att åka med den istället för att känna sig tvungna att ta bilen. En socialdemokratisk politiker menade att det var en frihetsfråga att folk skulle kunna ta bilen dit de ville. Men varför ska det då inte få vara en lika viktig frihetsfråga att folk ska enkelt och effektivt kunna ta sig dit de vill med bra kollektivtrafik? Nej så tänkte han inte - och som vanligt märker vi hur det ensidiga högertänkandet gått in i våra (S) politikers sätt att resonera. Varför kan inte våra socialdemokratiska politiker tänka som socialdemokrater längre?

Hur skulle då moderna kollektivtrafik i god klassisk socialdemokratisk Bygga Sverige tradition kunna se ut?

1) Dels skulle vi genast gå i taket om någon föreslog gamla fantasilösa idéer som mer spårvagnar. SL vill faktiskt lägga miljarder på att bygga ut spårvagnsnätet! Visst är en kort resa med spårvagn tillsammans med barnen en vacker sommardag på Djurgården en mysig upplevelse. Ett minne från en svunnen tids kollektivtrafik. Men denna sekelgamla teknik som inslag i en modern trafikmiljö? Hur kan man ens tänka tanken? Och kritiken från alla remissinstanser är förödande. Dyrt, leder till köer, farligt för fotgängare, barrikaderar gatunätet, tar stor plats på gatunätet, satsningar på t-banan är effektivare osv. Låt denna hjärnpropp som leder till trafikproppar försvinna från ritbordet!

2) Dels skulle vi gilla att bygga ut tunnelbanan som fortfarande är en effektiv kollektiv trafikform – vilket vi tack och lov verkar vilja göra men framförallt:

3) Skulle vi satsa på framtidens flexibla kollektivtrafik som kan konkurrera även med bilar. Det finns nämligen idéer som kan vara alternativ och komplement både till bilar och existerande kollektivtrafik. Balktrafik är små och medelstora vagnar som går uppe i luften. De hänger från balkar uppsatta på pelare. Det är säkert, miljövänligt, billigt och flexibelt och snabbt. Balktrafik ställer ringa krav på markutrymme och blir därigenom ett komplement till existerande transportsystem. Helt enkelt för att det knappt tar upp någon mark utan kan adderas till det som finns utan större problem. (Det är faktiskt i dag så mycket mark som går åt till vägar och parkeringsplatser att ett sådant här system som kräver så ringa markutrymme troligen skulle öka tillgången till mark för hus och annat då en del vägar skulle kunna försvinna eller göras smalare och då mark för parkeringar skulle kunna minska.) Balktrafik tillför transportkapacitet och alternativ till resandet. Jämför detta med trängselavgifterna som kostar utan att en enda sittplats för transporter skapas.

Se där lite idéer som borde väcka debatt och kunde visa på vad socialdemokratisk politik handlar om och inte handlar om – gräddfiler för de rika är nämligen ingen socialdemokratisk idé. Det är hög tid att socialdemokratiska politiker börjar förstå detta.